sen cloro thelonious

sen cloro thelonious

Diarios de traballo

Presentación de Contos pequenos. Non tiven a oportunidade de ver o libro editado e me sorprende negativamente a cor branca do papel. Pensara nun ton óso, cálido, como fondo das ilustracións. Entendía tamén que resultaba máis económico.

STRAIGHT NO CHASER ( 1988) Charlotte Zwerin.  Confeso unha vella devoción pola música de Thelonious Monk. Eses mínimos silencios, pendurados no interior do fraseo, nos que semella dubidar, ou procurar unha nota que desapareceu do teclado. Ou ese trato de xogo serio e concentrado co instrumento, ao que só os nenos teñen acceso. E ao chegar a casa, xa de madrugada, invoco a Thelonious… e me esquezo do maldito papel branco.

 

 

Presentación de Contos pequenos. No tuve la oportunidad de ver el libro editado y me sorprende negativamente el color blanco del papel. Había pensado en un tono hueso, cálido, como fondo de las ilustraciones. Entendía también que resultaba más económico.

STRAIGHT NO CHASER ( 1988) Charlotte Zwerin.  Confieso una vieja devoción por la música de Thelonious Monk. Esos mínimos silencios, suspendidos en el interior del fraseo, en los que parece dudar, o buscar una nota que desapareció del teclado. O ese trato de juego serio y concentrado con el instrumento, al que sólo los niños tienen acceso. Y al llegar a casa, ya de madrugada, invoco a Thelonious… y me olvido del maldito papel blanco.