cambadela / traspié

cambadela / traspié

Diarios de traballo

Para un adulto o debuxo do neno é sempre motivo de envexa. Diante deses trazos soltos e despreocupados, un síntese tardo, inzado de lastres imprecisos, na sospeita de que moitos das súas accións e xuizos son o froito perverso dun mal atallo.  Entón o adulto fai memoria, e lembra a pais e mestres insistindo en que xa é maior e…