Mellorando o presente!!!

Mellorando o presente!!!

Diarios de traballo

Unha aperta … de dous metros.

Catro cartas

Catro cartas

Diarios de traballo

Novas ilustracións para a reedición en Xerais de Catro cartas, un delicioso texto do lembrado Xabier P. Docampo publicado orixinalmente en 1998. Se cadra, resulta significativo que, logo de vinte anos, a carta que máis me viña á mente das cinco, catro máis unha, que conforman o pequeno libro, fora a última, a dirixida a R. L. Stevenson, na que describe…

vivir dos restos / vivir de los restos

vivir dos restos / vivir de los restos

Diarios de traballo

Luns 16 marzo A situación de confinamento que sufrimos dende onte deixa ao descuberto o absurdo destas normas para os que vivimos no campo, ben lonxe da cidade e afastados de toda aglomeración. Así, as pistas e sendeiros que temos á vista, e polos que saímos a camiñar a cotío, se manteñen baleiros en función do modelo urbano dominante, denso…

Feliz ano 2020

Feliz ano 2020

Diarios de traballo
s/t (todo selo procura un sobre/ todo sello busca un sobre)

s/t (todo selo procura un sobre/ todo sello busca un sobre)

Diarios de traballo

Xogando cos prexuizos do ollo, a plástica da en artellar artificios que, as veces e de xeito deliberado, aparcan toda relación co debuxo, a sensualidade da liña ou o recurso da narración. Sen esquecela. En todo caso, gústame a idea dunha peza que xurde, lóxica, sen esforzo, do propio material, sen unha tese que demostrar ou algún apriori que obedecer. Unha…

xornada de reflexión / jornada de reflexión

xornada de reflexión / jornada de reflexión

Diarios de traballo

Se os piares que sosteñen o viaduto lembran unha política de obra pública baseada na grandiosidade, o desbaldimento e a falta de respecto ao medio, a decoración vexetal que hoxe se pinta sobre eles só ilustra a mala conciencia. Non se entende como tardaron tanto. Na cor gris cemento, as columnas mantiñan a verdade franca do material, o valor pedagóxico…

Feliz ano 2019

Feliz ano 2019

Diarios de traballo

Hoxe espertei no medio dun soño. Un soño que non debía de ser moi interesante, xa que logo axiña o esquecín. Mais, o que gardo é a sensación que o soño me sobrepasaba, que non era meu, como se non pertencera ao soñador. Como se o soñador só fora un espectador máis entre outros moitos. Un simple espectador coa entrada…

cambadela / traspié

cambadela / traspié

Diarios de traballo

Para un adulto o debuxo do neno é sempre motivo de envexa. Diante deses trazos soltos e despreocupados, un síntese tardo, inzado de lastres imprecisos, na sospeita de que moitos das súas accións e xuizos son o froito perverso dun mal atallo.  Entón o adulto fai memoria, e lembra a pais e mestres insistindo en que xa é maior e…

instrucións para debuxar un perfil / instrucciones para dibujar un perfil

instrucións para debuxar un perfil / instrucciones para dibujar un perfil

Diarios de traballo

Utilizar o ollo coma un cego utiliza os seus dedos. Apalpar o ceo pola dereita. Revisar carga batería. Avanzar pola liña, amodo, coa prudencia coa que trazas unha estrada de montaña. Xogar cos peraltes. Sen caer nin entrar na montaña. Desouvir ás sereas. Pórse de lado. Matinar un asalto ao ceo pola esquerda. Afirmar esa linde sinuosa que participa do…