Fino Lorenzo

Fino Lorenzo (Baiona, Galicia, 1962). Pintor e ilustrador. O seu traballo, centrado no debuxo, a acuarela e a colaxe, é obxecto intermitente de exposición desde o ano 1987. A súa actividade como ilustrador inclúe tamén a realización de carteis e proxectos de deseño gráfico.

Fino Lorenzo (Baiona, Galicia, 1962). Pintor e ilustrador. Su trabajo, centrado en el dibujo, la acuarela y el collage, es objeto intermitente de exposición desde el año1987. Su actividad como ilustrador incluye también la realización de carteles y proyectos de diseño gráfico.