xornada de reflexión / jornada de reflexión

xornada de reflexión / jornada de reflexión

Diarios de traballo

Se os piares que sosteñen o viaduto lembran unha política de obra pública baseada na grandiosidade, o desbaldimento e a falta de respecto ao medio, a decoración vexetal que hoxe se pinta sobre eles só ilustra a mala conciencia. Non se entende como tardaron tanto. Na cor gris cemento, as columnas mantiñan a verdade franca do material, o valor pedagóxico…