xornada de reflexión / jornada de reflexión

xornada de reflexión / jornada de reflexión

Diarios de traballo

Se os piares que sosteñen o viaduto lembran unha política de obra pública baseada na grandiosidade, o desbaldimento e a falta de respecto ao medio, a decoración vexetal que hoxe se pinta sobre eles só ilustra a mala conciencia. Non se entende como tardaron tanto. Na cor gris cemento, as columnas mantiñan a verdade franca do material, o valor pedagóxico dunha advertencia plástica. Mais as novas capas de pintura, azuis e verdes, só engaden mentira e afirman a esquizofrenia como estado natural, como modelo conveniente e necesario. 

Un paseo de última hora neste 25 de maio topa cun exemplo concreto. Un desencadeamento inocente e pouco importante, seica rudo de máis. Pero o mecanismo, con distintos graos de sofisticación, é o mesmo que se ven aplicando desde hai anos en calquera medianeira urbana. A arte e a poesía reducidas a medio de propaganda, camuflaxe e disimulo. Unha vella lóxica histórica, sen dúbida.

 

Si los pilares que sostienen el viaducto recuerdan una política de obra pública basada en la grandiosidad, el despilfarro y la falta de respeto al medio, la decoración vegetal que hoy se pinta sobre ellos solo ilustra la mala conciencia. No se entiende como tardaron tanto. En el color gris cemento, las columnas mantenían la verdad franca del material, el valor pedagógico de una advertencia plástica. Pero las nuevas capas de pintura, azules y verdes, sólo añaden mentira y afirman la esquizofrenia como estado natural, como modelo conveniente y necesario.

Un paseo de última hora en este 25 de mayo tropieza con un ejemplo concreto. Un desencadenante inocente y poco importante, quizás demasiado burdo. Pero el mecanismo, con distintos grados de sofisticación, es el mismo que se viene aplicando desde hace años en cualquier medianera urbana. El arte y la poesía reducidas a medio de propaganda, camuflaje y disimulo. Una vieja lógica histórica, sin duda.