Catro cartas

Catro cartas

Diarios de traballo

Novas ilustracións para a reedición en Xerais de Catro cartas, un delicioso texto do lembrado Xabier P. Docampo publicado orixinalmente en 1998. Se cadra, resulta significativo que, logo de vinte anos, a carta que máis me viña á mente das cinco, catro máis unha, que conforman o pequeno libro, fora a última, a dirixida a R. L. Stevenson, na que describe…