instrucións para debuxar un perfil / instrucciones para dibujar un perfil

instrucións para debuxar un perfil / instrucciones para dibujar un perfil

Diarios de traballo

Utilizar o ollo coma un cego utiliza os seus dedos. Apalpar o ceo pola dereita. Revisar carga batería. Avanzar pola liña, amodo, coa prudencia coa que trazas unha estrada de montaña. Xogar cos peraltes. Sen caer nin entrar na montaña. Desouvir ás sereas.

Pórse de lado. Matinar un asalto ao ceo pola esquerda. Afirmar esa linde sinuosa que participa do universal e o particular coa ambigüidade propia do símbolo. Retirar ideas das cousas. Asustar as palabras como asustas as lentellas. Protexerse dos himnos. Imaxinar e reinventar a montaña (sen caer nin entrar nela). Coller o lapis da orella. Debuxar cara atrás. Desdebuxar.

 

Utilizar el ojo como un ciego utiliza sus dedos. Palpar el cielo por la derecha. Revisar carga batería. Avanzar por la línea, despacio, con la prudencia con la que trazas una carretera de montaña. Jugar con los peraltes. Sin caer ni entrar en la montaña. Ignorar las sirenas.

Ponerse de lado. Pensar un asalto al cielo por la izquierda. Afirmar ese límite sinuoso que participa de lo universal y lo particular con la ambigüedad propia del símbolo. Quitar ideas de las cosas. Asustar las palabras como asustas las lentejas. Protegerse de los himnos. Imaginar y reinventar la montaña (sin caer ni entrar en ella). Coger el lápiz de la oreja. Dibujar hacia atrás. Desdibujar.


Etiquetas: