pregando imaxino un / plegando imagino un

pregando imaxino un / plegando imagino un

Diarios de traballo

Maquetas de papel e cartón para o Premio Victoriano Taibo. A intención é chegar a unha forma moi sinxela que se resolva recortando e pregando. Imaxino un sólido de planos irregulares, asimétrico, que precise de máis dun punto de vista para ser interpretado.

 

Maquetas de papel y cartón para el Premio Victoriano Taibo. La intención es llegar a una forma muy sencilla que se resuelva recortando y plegando. Imagino un sólido de planos irregulares, asimétrico, que necesite más de un punto de vista para ser interpretado.