natural non é / natural no es

natural non é / natural no es

Diarios de traballo

Sesión rutineira de fotografías para o arquivo. A intrusa, un exemplar de musca domestica, pasoume desapercibida no intre de sacar a foto. No exterior, con luz natural.

Non é a pomba de Fidel, mais aquí vola deixo.

 

Sesión rutinaria de fotografías para el archivo. La intrusa, un ejemplar de musca domestica, me pasó desapercibida al sacar la foto. En el exterior, con luz natural.

No es la paloma de Fidel, pero aquí os la dejo.


Etiquetas:, ,