turbia a auga/ turbia el agua

turbia a auga/ turbia el agua

Diarios de traballo

Usar auga limpa e clara para pintar unha acuarela é un desatino. A auga ben turbia, sucia, indefinida, xa que logo corremos o risco de apelicar a limpeza e claridade á imaxe pintada. Auga turbia, un pano cotroso, e pinceis gastados, moi usados, de trazo irregular. Agás morriñentos seareiros da irmandade prerrafaelita, rexeitar por principio os pinceis de pelo de orixe animal, marta, esquío ou similar, pois fomentan o adozamento e a caries mental, seica asociados á beleza e o bo gusto, a máis de promover a rapa masiva de indefensas criaturas.

 

Usar agua limpia y clara para pintar una acuarela es un desatino. El agua de la acuarela debe ser bien turbia, sucia, indefinida, ya que corremos el riesgo de trasmitir la limpieza y claridad a la imagen pintada. Agua turbia, un paño mugriento, y pinceles gastados, muy usados, de trazo irregular. Salvo nostálgicos seguidores de la hermandad prerrafaelita, rechazar por principio los pinceles de pelo de origen animal, marta, ardilla o similar, pues fomentan el edulcoramiento y la caries mental, acaso asociadas a la belleza y el buen gusto, ademas de promover el rapado masivo de indefensas criaturas.


Etiquetas: