de fronte / de frente

de fronte / de frente

Diarios de traballo

Revisión de armarios e andéis que descobre vellos cadernos con imaxes de temática erótica. Son debuxos, acuarelas e colaxes que corresponden aos primeiros tentos, alá por 2007, dun proxecto de Kamasutra en galego, logo esquecido e abandonado, que tentaba explorar unha expresión do erotismo afastada do naturalismo fotográfico.

Algúns dos cadernos estan a medio rematar, con moitas follas en branco, o que anima a prolongalos sen a escusa dun proxecto concreto. E cos novos debuxos reaparecen as vellas cuestións: a expresión da subxectividade, as relacións de poder ou a imaxe erótica como medida da represión. Dese xeito, e fronte á imaxe dun sexo insinuado ou velado, opto por unha ollada frontal, explícita, carnal, festiva e debedora do graffiti.

 

 

Revisión de armarios y estanterías que descubre viejos cuadernos con imágenes de temática erótica. Son dibujos, acuarelas y collages que corresponden a los primeros intentos, allá por 2007, de un proyecto de Kamasutra en gallego, olvidado y abandonado, que intentaba explorar una expresión del erotismo alejada del naturalismo fotográfico.

Algunos cuadernos estan medio vacíos, con muchas hojas en blanco, lo que anima a prolongarlos sin la excusa de un proyecto concreto. Y con los nuevos dibujos reaparecen las viejas cuestiones: la expresión de la subjetividad, las relaciones de poder o la imagen erótica como medida de la represión. De ese modo, y frente a la imagen de un sexo insinuado o velado, opto por una mirada frontal, explícita, carnal,  festiva y deudora del graffiti.