teima persecutoria / manía persecutoria

teima persecutoria / manía persecutoria

Diarios de traballo

Se cadra, é propio dun ánimo insatisfeito e inseguro revisar adoito os mitos, crenzas e sentidos implicados na perspectiva persoal. O que demanda, a súa vez, a avaliación en paralelo dunha angueira que depende intimamente daquela. A réplica a esta situación, seica marcada polo desprendemento e a solta de lastre, ven dada nunha nova serie de traballos, sínteses derivadas do recorte e a colaxe, nos que a concisión e a sinxeleza funcionan como antídotos fronte á saturación.

Traballos onde a anécdota mínima, o humor e o xogo autorreferencial semellan reclamar un marco difuso, sen límites precisos, a cabalo entre a seriedade e a brincadeira. Un espazo en precario equilibrio, determinado polo predominio do material e a cenoria dunha poesía visual, que tenta esquivar tanto a solemnidade pretenciosa como a doada ocorrencia.

 

Quizá sea propio de un ánimo insatisfecho e inseguro revisar con frecuencia los mitos, creencias y sentidos implicados en la perspectiva personal. Lo que demanda, a su vez, la evaluación en paralelo de una labor que depende intimamente de aquella. La réplica a esta situación, acaso marcada por el desprendimiento y la suelta de lastre, se muestra en una nueva serie de trabajos, síntesis derivadas del recorte y el collage, en los que la concisión y la sencillez funcionan como antídotos frente a la saturación.

Trabajos donde la anécdota mínima, el humor y el juego autorreferencial parecen reclamar un marco indefinido, sin límites precisos, a caballo entre la seriedad y la broma. Un espacio en precario equilibrio, determinado por el predominio del material y la zanahoria de una poesía visual, que intenta esquivar tanto la solemnidad pretenciosa como la fácil ocurrencia.


Etiquetas:, , ,