debuxos de inverno/ dibujos de invierno

debuxos de inverno/ dibujos de invierno

Diarios de traballo

Se cadra, a percepción se define nesa parede que se ergue diante dos ollos, onde a conciencia da nosa presenza se prolonga na imaxinación. Unha parede, que por convención chamamos fondo ou profundidade, na que situamos as figuras, os prexuizos e as cousas, onde reducimos e apouvigamos a vertixe. E, nese sentido, toda imaxe, calquera que sexan os seus modos e intencións, devén en trampaollo que nega a existencia do muro e o disfraza de distancia.

Traballos de inverno nos que a fotografía só é rexistro da presenza básica, núa e inmediata do debuxo. Sinxelos exercizos sobre un soporte, o bafo do cristal, que ata tan só unhas décadas era un espazo axeitado para todo tipo de invencións. Anulada pola chegada do climalit, a pantalla de cristal axiña foi substituída por unha pequena pantalla de plasma. E os monstros non son os mesmos.

 

Quizás la percepción se define en esa pared que se levanta delante de los ojos, donde la conciencia de nuestra presencia se prolonga en la imaginación. Una pared, que por convención llamamos fondo o profundidad, en la que situamos las figuras, los prejuicios y las cosas, donde reducimos y aplacamos el vértigo. Y, en ese sentido, toda imagen, cualquiera que sean sus modos e intenciones, deviene en trampantojo que niega la existencia del muro y lo disfraza de distancia.

Trabajos de invierno en los que la fotografía sólo es registro de la presencia básica, desnuda e inmediata del dibujo. Sencillos ejercicios sobre un soporte, el vaho del cristal, que hasta tan sólo unas décadas era un espacio propicio para todo tipo de invenciones. Anulada por la llegada del climalit, la pantalla de cristal  fue rápidamente sustituida por una pequeña pantalla de plasma. Y los monstruos no son los mismos.


Etiquetas:,