fondo de inverno / fondo de invierno

fondo de inverno / fondo de invierno

Diarios de traballo

Entendida como unha exixencia persoal, procuro que o retrato incorpore, se tal é o caso, a súa orixe fotográfica. No caso de Ana e Andrés Jr., a solución consistira en transferir anacos recortados das copias en papel. Mais para o retrato de Camiño, sobre fotos enviadas en e-mail por Xulián, e pensando na acuarela como medio, matino a posibilidade de fundir o escorzo coas liñas dunha cuadrícula de base.

Pequenas acuarelas sen pretensións que recollen lugares da contorna máis inmediata. Malia que resoltas na intimidade do obradoiro, a súa orixe son uns debuxos, liñas de lapis ou rotulador sobre un papel calquera, que bosquexo no mesmo sitio.

TRISTAM SHANDY (2007) Michael Winterbotton. Unha moi libre adaptación que fai case imposible concibir outra solución. É o que teñen os traballos realizados en estado de graza: sempre dan a falsa impresión de ser definitivos.

 

 

Entendida como una exigencia personal, procuro que el retrato incorpore, si tal es el caso, su origen fotográfico. En el caso de Ana y Andrés Jr., la solución consistió en transferir fragmentos recortados de las copias en papel. Pero para el retrato de Camiño, sobre fotos enviadas en e-mail por Xulián, y pensando en la acuarela como medio, medito la posibilidad de fundir el escorzo con las líneas de una cuadrícula de base.

Pequeñas acuarelas sin pretensiones que recogen lugares del entorno más inmediato. Aunque resueltas en en la intimidad del taller, su origen son unos dibujos, líneas de lápiz o rotulador sobre un papel cualquiera, que esbozo en el propio sitio.

TRISTAM SHANDY (2007) Michael Winterbotton. Una muy libre adaptación que hace casi imposible concebir otra solución. Es lo que tienen los trabajos realizados en estado de gracia: siempre dan la falsa impresión de ser definitivos.


Etiquetas:, ,