de fracasos algúns / de fracasos algunos

de fracasos algúns / de fracasos algunos

Diarios de traballo

O logotipo para O Toxo non foi aceptado. O luns, Antón confirmara o novo logotipo de Turismo.
Imaxino unha lista alternativa de fracasos; algúns son moi dignos.

 

El logotipo para O Toxo no fue aceptado. El lunes, Antón había confirmado el nuevo logotipo de Turismo.
Imagino una lista alternativa de fracasos; algunos son muy dignos.


Etiquetas: