da dobradura unhas figuras / del pliegue unas figuras

da dobradura unhas figuras / del pliegue unas figuras

Diarios de traballo

Realizadas sobre papeis previamente humedecidos e pregados, e agrupadas baixo o nome xenérico de Hemisferios, as augadas desta serie acollen distintas variacións sobre un xesto mecánico e reproducible, alusivo ao deseño gráfico e a formas sintéticas de comunicación, que parte da existencia duns límites non definidos exclusivamente polo pigmento.

 

Realizadas sobre papeles previamente humedecidos y plegados, y agrupadas bajo el nombre genérico de Hemisferios, las aguadas  de esta serie acogen distintas variaciones sobre un gesto mecánico y reproducible, alusivo al diseño gráfico y a formas sintéticas de comunicación, que parte de la existencia de unos límites no definidos exclusivamente por el pigmento.