orla a caligrafía

orla a caligrafía

Diarios de traballo

A través de M. A. Mouriño, o Concello de Gondomar me propón realizar un documento que expoña o nomeamento de Victoriano Taibo como Fillo Adoptivo. O recoñecemento forma parte dunha campaña que procura un Día das Letras Galegas para Taibo.

Hai moitos anos que non collo unha pluma caligráfica, pero me sinto encantado coa posibilidade deste traballo. E, en todo caso, gustaríame evitar o modelo convencional de orla e caligrafía que asociamos a encargos deste tipo. O certo é que, entendida en termos de uniformidade documental e lexibilidade, só hai que pensar no duro proceso de domesticación que adiviñamos nas cartas dos nosos avós, a caligrafía perdeu a súa razón de ser obxectiva coa invención da máquina de escribir. De aí que, na actualidade, todo traballo caligráfico destas características, á marxe dos seus valores estéticos e artesanais, non poida disipar o anacronismo que o envolve. A cuestión é, pois, como enfrontarse a elo.

Poñereime a facer man, claro.

 

 

A través de M. A. Mouriño, el Concello de Gondomar me propone realizar un documento que exponga la nominación de Victoriano Taibo como Hijo Adoptivo. El reconocimiento forma parte de una campaña que pretende conseguir, para Taibo, un Día das Letras Galegas.

Hace muchos años que no sujeto una pluma caligráfica, pero me siento encantado con la posibilidad de este trabajo. Y, en todo caso, me gustaría evitar el modelo convencional de orla y caligrafía que asociamos a encargos de este tipo. Lo cierto es que, entendida en términos de uniformidad documental y legibilidad, sólo hay que pensar en el duro proceso de domesticación que adivinamos en las cartas de nuestros abuelos, la caligrafía perdió su razón de ser objetiva con la invención de la máquina de escribir. De ahí que, en la actualidad, todo trabajo caligráfico de estas características, al margen de sus valores estéticos y artesanales, no pueda disipar el anacronismo que lo envuelve. La cuestión es, pues, como enfrentarse a ello.

Me pondré a hacer mano, claro.

 


Etiquetas: