retallos unha caligrafía / recortes una caligrafía

retallos unha caligrafía / recortes una caligrafía

Diarios de traballo

Aprazado sine díe o recoñecemento a Victoriano Taibo. En latín soa moito mellor. A razón, alegan, é económica.

Inicio dun caderno onde se dan cita todo tipo de retallos e restos de papel, artellando colaxes de distinto signo. Imaxínoo como un fondo de armario, unha especie de faiado onde amorear pequenas ideas ás que acudir.

 

Aplazado sine díe el reconocimiento a Victoriano Taibo. En latín suena mucho mejor. La razón, alegan, es económica.

Inicio un cuaderno donde se dan cita todo tipo de recortes y restos de papel, componiendo collages de distinto signo. Lo imagino como un fondo de armario, una especie de desván donde almacenar pequeñas ideas a las que acudir.