segundo sen so sobre tras

segundo sen so sobre tras

Diarios de traballo

Recollo a escultura do Premio de Poesía Victoriano Taibo e despídome de Pepe ata o ano que ven. Lévoma con tempo suficiente para que Enrique Touriño lle faga unhas fotos como só él sabe facer. Preciso dunha mirada nova, allea, fornecida da suficiente distancia.

Urxencia, tamén, do novo logotipo de Turismo, pois, por mor da próxima presenza en Fitur, os prazos se acurtaron. Ademais, Antón, o concelleiro, me pide outro logo para O Toxo, unha asociación de comercio xusto que, segundo os seus estatutos, defende a dignidade do produto local, o trato directo entre produtor e consumidor, e a introduccción, engade Antón, de sistemas alternativos de comercio e troco.

Despois das tres campañas electorais sufridas este ano, e dos seus resultados, calquera ilusión de cambio redúcese aos escaparates de Nadal. Mais, do mesmo xeito que na plástica, non existe evolución sen crebar unha unidade formal previa. Unha plasticidade, dinámica e activa, sempre percibida como tensión, que entendo como un aspecto imprescindible da democracia. As alternativas, e cito a Alain Badiou, son o deserto ou a desfeita.

En todo caso, no que atinxe á retórica, semella que non foi dabondo: el IEM prepara, para el próximo mes, un ciclo de conferencias onde os catro portavoces do Parlamento Galego expoñerán, por enésima vez, a súa visión do presente e futuro do país.

 

 

Recojo la escultura del Premio de Poesía Victoriano Taibo y me despido de Pepe hasta el año que viene. Me la llevo con tiempo suficiente para que Enrique Touriño le haga unas fotos como sólo él sabe hacer. Necesito una mirada nueva, ajena, provista de la suficiente distancia.

Urgencia, también, del nuevo logotipo de Turismo, pues, debido a la próxima presencia en Fitur, los plazos se han acortado. Ademas, Antón, el concelleiro, me pide otro logo para O Toxo, una asociación de comercio justo que, según sus estatutos, defiende la dignidad del producto local, el trato directo entre productor y consumidor, y la introduccción, añade Antón, de sistemas alternativos de comercio y trueque.

Despues de las tres campañas electorales sufridas este año, y de sus resultados, cualquier ilusión de cambio se reduce a los escaparates navideños. Pero, al igual que en la plástica, no existe evolución sin romper una unidad formal previa. Una plasticidad, dinámica y activa, siempre percibida como tensión, que entiendo como un aspecto  imprescindible de la democracia. Las alternativas, y cito a Alain Badiou, son el desierto o el desastre.

En todo caso, en lo que atañe a la retorica, parece que no fue suficiente: el IEM prepara, para el próximo mes, un ciclo de conferencias donde los cuatro portavoces del Parlamento Gallego expondrán, por enésima vez, su visión del presente y futuro del país.