entre liñas / entre líneas

entre liñas / entre líneas

Diarios de traballo

Imaxino un documento onde o texto institucional se resolve en acuarela cunha plantilla escolar. Entre liñas, cunha caligrafía manual aínda sen decidir, se expoñen as razóns do nomeamento.

En gran parte dos códices medievais, dos que hai moitas e boas reproducións na internet, a imaxe, xa sexa escena ou delicado ornamento, evidencia unha xubilosa liberdade que remata por definir o esplendor do obxecto, e o do seu dono. Un pracer que se fai sospeitoso séculos despois, e que a práctica desaparición do analfabetismo non explica de todo.

L`ATALANTE (1934)  Jean Vigo. Hai una secuencia, case ao final, onde as notas do acordeón dobran o son inexistente dun fonógrafo que no quere funcionar. Un xogo visual e sonoro que explica o cine.

 

 

Imagino un documento donde el texto institucional se resuelve en acuarela con una plantilla escolar. Entrelíneas, con una caligrafía manual aún sin decidir, se exponen las razones del nombramiento.

En gran parte de los códices medievales, de los que hay muchas y buenas reproducciones en internet, la imagen, ya sea escena o delicado ornamento, evidencia una jubilosa libertad que acaba definiendo el esplendor del objeto, y el de su dueño. Un goce que se hace sospechoso siglos después, y que la práctica desaparición del analfabetismo no explica del todo.

L`ATALANTE (1934)  Jean Vigo. Hay una secuencia, casi al final, donde las notas del acordeón doblan el sonido inexistente de un fonógrafo que no quiere funcionar. Un juego visual y sonoro que explica el cine.

 

 


Etiquetas:,