de fábula a escusa / de fábula la excusa

de fábula a escusa / de fábula la excusa

Diarios de traballo

Maquetación e ilustración de Contos pequenos, oito fábulas inéditas de Victoriano Taibo, manuscritas en 1955. É a escusa que necesito para poñerme ao día cos programas de deseño e maquetación.

Ademais do facsímile do manuscrito orixinal, a edición se compoñerá dun primeiro volume coa versión actualizada e ilustrada dos contos, e un segundo con pequenos ensaios ou comentarios críticos, a cargo de Hixinio Beiras, Camiño Noia, Gonzalo Navaza y X. Alonso Montero, que sitúan a obra no seu contexto.

A proposta para a tarxeta de socio non gustou.

 

 

Maquetación e ilustración de Contos pequenos, ocho fábulas inéditas de Victoriano Taibo, manuscritas en 1955. Es la excusa que necesito para ponerme al día con los programas de diseño y maquetación.

Ademas del facsímil del manuscrito original, la edición se compondrá de un primer volumen con la versión actualizada e ilustrada de los cuentos, y un segundo con pequeños ensayos o comentarios críticos, a cargo de Hixinio Beiras, Camiño Noia, Gonzalo Navaza y X. Alonso Montero, que sitúan la obra en su contexto.

La propuesta para la tarjeta de socio no ha gustado.