oh!

oh!

Diarios de traballo

Resoltos os pequenos contratempos de última hora, depósito legal y rexistro do ISBN entre outros, a maqueta de Contos pequenos entrou onte na imprenta. Nalgún momento pensei en ilustralo cunhas construcións recortadas, apoiadas no debuxo e a cor, que só terían expresión na imaxe fotográfica. Unhas ilustracións en tres dimensións, cun claro influxo do espazo teatral e a sombra como protagonista. Pero no puido ser; precisaría de máis tempo. Queda pendente para outra ocasión.

 

Resueltos los pequeños contratiempos de última hora, depósito legal y registro del ISBN entre otros, la maqueta de Contos pequenos entró ayer en la imprenta. En algún momento pensé en ilustrarlo con unas construcciones recortadas, apoyadas en el dibujo y el color, que sólo tendrían expresión en la imagen fotográfica. Unas ilustraciones en tres dimensiones, con una clara influencia del espacio teatral y la sombra como protagonista. Pero no pudo ser; hubiera necesitado más tiempo. Queda pendiente para otra ocasión.