pasapalabra

pasapalabra

Diarios de traballo

No caderno de onde extraio estes textos asoman, acompañadas de esquemas e debuxos, todo tipo de frases curtas, breves enunciados que designan ideas, pequenos proxectos ou accións máis ou menos intranscendentes. Mesmo, nalgún intre, a súa trivialidade, sintética e imprecisa, levoume a pensar que podería artellalos con palabras recortadas de xornais e revistas, unha idea que non descarto de todo. Deses enunciados, algúns xorden como reacción inmediata a un encontro fugaz, sen maior intención que o xogo, a ironía ou a parodia, e a súa formalización se produce decontado. Outros, pola contra, semellan esixir máis tempo e maduración, poñendo de relevo esa pequena gran distancia que hai entre un enunciado e a súa realización.  E aquela notación inicial, aquela primeira frase curta y prosaica, ás veces suliñada en vermello, vese arrodeada día a día de posibles variantes e desenvolvementos … ou se esquece sen máis.

 

En el cuaderno de donde extraigo estos textos asoman, acompañadas de esquemas y dibujos, todo tipo de frases cortas, breves enunciados que designan ideas, pequeños proyectos o acciones más o menos intrascendentes. Incluso, en algún momento, su trivialidad, sintética e imprecisa, me llevó a pensar que podía componerlos con palabras recortadas de periódicos y revistas, una idea que no descarto del todo. De esos enunciados, algunos surgen como reacción inmediata a un encuentro fugaz, sin mayor intención que el juego, la ironía o la parodia, y su formalización se produce en el momento. Otros, en cambio, parecen exigir más tiempo y maduración, poniendo de relieve esa pequeña gran distancia que hay entre un enunciado y su realización.  Y entonces, aquella anotación inicial, aquella primera frase corta y prosaica, a veces subrayada en rojo, se ve rodeada día a día de posibles variantes y desarrollos… o se olvida sin más.


Etiquetas:,