o peto unha liña / el bolsillo una línea

o peto unha liña / el bolsillo una línea

Diarios de traballo

Camiñar coa cámara fotográfica alixeira o percorrido e axuda, gústame pensar, a educar o ollo.  Me atraen os xogos de luz e sombra, se cadra é a hora do día, e en ocasións interveño na ecuación cun xiz que levo no peto. Non sei, unha liña, un pequeno texto, un graffiti efémero, un sentido. Unha ecuación de terceiro grao, supoño.

 

Caminar con la cámara fotográfica hace más liviano el recorrido y ayuda, me gusta pensar, a educar el ojo.  Me atraen los juegos de luz y sombra, tal vez sea la hora del día, y en ocasiones intervengo en la ecuación con una tiza que llevo en el bolsillo. No sé, una línea, un pequeño texto, un graffiti efímero, un sentido. Una ecuación de tercer grado, supongo.