de perfil a idea

de perfil a idea

Diarios de traballo

Primeira proba, en chapa de ferro de 2 mm, da escultura para o Premio Victoriano Taibo. Aínda que precisa de pequeños trocos en medidas, dobraduras e ángulos, os resultados son moi satisfactorios.

En canto aos caracteres inscritos na peza, aínda queda por decidir o seu lugar nalgún dos planos. En todo caso, o problema non vai ser a falta de espazo. Xa na casa, decido anular os ocos interiores de letras e números, e quedar só co perfil. A idea, evitando esas pequenas e molestas patillas, é respectar e suliñar o sistema de corte.

 

 

Primera prueba, en chapa de hierro de 2 mm, de la escultura para el Premio Victoriano Taibo. Aunque necesita pequeños cambios en medidas, pliegues y ángulos, los resultados son muy satisfactorios.

En cuanto a los caracteres inscritos en la pieza, aún queda por decidir su lugar en alguna de las caras. En todo caso, el problema no va a ser la falta de espacio. Ya en casa, decido anular los huecos interiores de letras y números, y quedarme solo con el perfil. La idea, evitando esas pequeñas y molestas patillas, es respetar y subrayar el sistema de corte.