• Manuel Lugrís Freire. Biografía e antoloxía
  • Manuel Lugrís Freire. Biografía e antoloxía
  • Manuel Lugrís Freire. Biografía e antoloxía
  • Manuel Lugrís Freire. Biografía e antoloxía
  • Manuel Lugrís Freire. Biografía e antoloxía
  • Manuel Lugrís Freire. Biografía e antoloxía

Manuel Lugrís Freire. Biografía e antoloxía

Ramón Nicolás Rodriguez

Col. Merlín. Edicións Xerais

2006